Aktivaklasser

Her finner du lett forståelige forklaringer på det aller vanligste mange spør oss om vedrørende de forskjellige aktivaklassene.

Aksjer

Det er typisk to måter å tjene penger på aksjer. Den ene er hvis man kjøper og siden lykkes med å selge til en høyere pris. Den andre måten er at man eier og får utdelt utbytte fra aksjen.

Valuta

Valutamarkedet er verdens suverent største marked med en antatt omsetning på ca. USD 5 billioner hver dag.

Indekser

Aksjeindekser angir verdien av et bestemt utvalg aksjer innen en børs eller sektor.

Kryptovaluta

Kryptovalutaer er en samlebetegnelse på mange nye digitale valutaer, eller en teknologi, som har kommet for å kanskje forandre måten finansielle transaksjoner blir gjennomført på.