Copy Trading i Norge

Copy trading i Norge er relativt nytt. Men på den korte tiden denne investeringformen har vært tilgjengelig så har den nærmest fullstendig endret måten veldig mange ser på trading og investeringer.

Copy trading eller sosial trading er for de fleste et relativt nytt investerings begrep. Dette nærmest uavhengig av hvor man kommer fra i verden.

I Norge har det vært lite fokus på copy trading. Og kombinert med at ingen av de mest kjent tilbyderne av plattformer for copy trading fram til nå har vært norske / skandinaviske har kunnskapsnivået rundt copy trading som investeringsform her til lands forblitt relativt lavt.

Dette har medført at nordmenns investeringer gjennom copy trading naturligvis har ligget, og fortsatt ligger noe etter hva som er saken i mange andre land.

Skilling har med sine skandinaviske røtter endret dette og vi se nå at stadig flere får øynene opp for copy trading, og de investerings-mulighetene denne sosiale trading varianten byr på.

Med investeringer og copy trading med lave kostnader, full transparens og en ekstremt enkel og intuitiv handels-plattform har Skilling tatt trading og investering inn i hverdags rommet til stadig flere.