Om copytrade.no

Copytrade.no er en opplysnings-side for de som lurer på noe om denne type investeringer.

Copy trading eller sosial trading er, som ordet beskriver, at man kopierer andre sine investeringer. Dette gjøres ved at en følger (kopierer) en copy trading-konto slik at alle handler på den kontoen en følger automatisk blir kopiert på ens egen copy trading-konto.

Størrelsen på handlene blir automatisk justert slik at en ikke er avhengig av å måtte følge en copy trading konto med like stort innestående som på sin egen konto.

Ved copy trading slipper en å selv bruke tid på å følge markedet, og ved å automatisk ta de samme posisjonene som erfarne tradere gjør med sine egne private investeringer forsikrer en seg om at de handlene som gjennomføres på ens egen konto har størst mulig forutsetning for å gi langsiktig profitt.

Her er man ikke bundet til for eksempel å kun investere i aksjer. Det handles uavhengig av markedsretning i flere forskjellige aktivaklasser (valuta, råvarer og aksjeindekser).

En kan til enhver tid se hvilke posisjoner som tas på copy trading kontoen, hvilke historiske trader som har blitt gjennomført osv. I praksis kan en se absolutt alt som finnes av informasjon til enhver tid og samtidig følge utviklingen direkte fra minutt til minutt.

Du har til enhver tid full oversikt over hva som skjer med de midlene du har allokert til copy trading, og det er veldig enkelt å stoppe og ta pengene tilbake når du ønsker.

Har du spørsmål om copy trading, eller er det noe du mener kunne vært bedre forklart er det bare å gi oss beskjed på post@copytrade.no.

Teamet bak copytrade.no

Stefan Eriksen

Stefan er utdannet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag på avdeling for teknologi, videreutdannet innen Ingeniør-økonomi og har i tillegg også en Master of Science grad i Strategi og internasjonal business fra BI Oslo. Han har hovedsakelig innehatt lederroller i verdipapirforetak de siste 15 årene, og da med hovedfokus på trading med valuta og derivater. Han var i perioden 2004-2011 adm. Dir. i Nor Securities, COO/Managing Director i Skilling i perioden 2012-2018, og innehar i dag rollen som daglig leder i FX Securities

Lennart Clausen

Lennart er utdannet Diplomøkonom fra BI, og har arbeidet med verdipapir trading og valuta siden 2000. Først som megler i Nordea (valuta, renter og opsjoner) før han gikk videre til FX Securities som forvalter og trading sjef. Denne stillingen har han også hatt hos nettmegleren Skilling. Utstrakt erfaring innen valuta, opsjons og derivat trading og forvaltning innenfor valuta, indeks og råvarer gjennom mange år.

Håkon Fuglaas

Håkon har en Bachelorgrad i økonomi fra BI og har tidligere jobbet som valutamegler. Han har gjennomført autorisasjonsordningen i regi av Verdipapirforetakenes forening og har etablert og drevet selskapet K2 Trading siden 2017. Håkon har også vært rangert som top-trader hos eToro med over 4000 investerende følgere av sine copy trading-porteføljer.