Aksjeindekser angir verdien av et bestemt utvalg aksjer.

Aksjeindekser angir verdien av et bestemt utvalg aksjer, og med tusenvis av aksjer notert på de ulike store børsene gir aksjeindekser en nøyaktig og effektiv måte for investorer og tradere til å til enhver tid følge markedet.

Dette, samt å løpende kunne vurdere egne aksjeinvesteringer opp i mot et snitt av de forskjellige aksjemarkedene.

Fordelen med å trade med aksjeindekser framfor individuelle aksjer er at de gir eksponering mot hele aksjemarkedet, eller hele den spesifikke sektoren de forskjellige indeksene representerer.

Investorer og tradere trenger derfor ikke å utføre grundige analyser på hvert enkelt selskap forut for eventuelle aksjeinvesteringer, de behøver bare å ta et valg i forhold til om de tror aksje markedet eller sektoren som aksjeindeksen representerer i sin helhet skal opp eller ned.

Kursbevegelsene til indekser er mye jevnere enn hva tilfellet er med enkeltaksjer, noe som gjør indekshandel mye mindre utsatt for svingninger.

Uansett, på grunn av all trading-aktiviteten som foregår i de individuelle aksjene gir dette mer enn nok bevegelse i de forskjellige aksjeindeksene slik at tradere og investorer blir i stand til å kunne identifisere løpende trading og investerings-muligheter etter hvert som disse dukker opp.

Dette gjelder kanskje spesielt for daytradere og andre som typisk handler ut i fra relativt kortsiktige, ofte nyhetsbaserte svingninger da de forskjellige indeksene i veldig stor grad reflekterer de løpende effektene av politiske og økonomiske situasjoner.

For risikovillige og langsiktige investorer og tradere gir investeringer og trading i aksjeindekser en enkel og veldig effektiv diversifisering.

I stedet for å investere i bare noen få aksjer, hvor risikoen nødvendigvis blir mye høyere og langt mer uforutsigbar, tilbyr aksjeindekser og indeksbaserte CFD-er eksponering mot hele det aktuelle aksjemarkedet.

Hva er en Aksjeindeks?

Aksjeindekser er i praksis finansielle målestokker hvor indeksverdien reflekterer summen av alle de underliggende selskapene som inngår i de forskjellige aksjeindeksene.

Den kanskje mest kjente og toneangivende indeksen vi kjenner er S&P 500 indeksen, som gjenspeiler den samlede verdien av de 500 mest toneangivende selskapene notert på amerikanske børser.

Hvis den samlede verdien av disse selskapenes aksjer stiger, vil nødvendigvis kursen på S&P 500-indeksen gå tilsvarende opp.

Det finnes også en rekke andre amerikanske aksjeindekser som representerer mindre selskaper og eller sektorer som også kan handles, som f.eks Nasdaq (kjent som teknologiindeksen) og den veldig kjente DowJones indeksen.

Dow Jones (DJIA) er den eldste eksisterende indeksen over amerikanske aksjer, og av de 12 opprinnelige aksjene som utgjorde indeksen er det nå ikke en eneste aksje  igjen (dette etter at General Electric ble tatt ut av indeksen i 2018).

I dag består DJIA av de 30 største aksjeselskapene i USA, og indeksen er ikke lenger bare sammensatt av industri-aksjer.

Videre er indeksen for å kompensere for markeds effekter i dag et vektet gjennomsnitt av aksjekursene, og ikke lengre et direkte gjennomsnitt.

Andre kjente, store og toneangivende aksjeindekser som kan nevnes er Nikkei (Japan), DAX (Tyskland) og FTSE (England).

Velger du å benytte deg av copy trading og følge en annen trader, vil du automatisk få de samme indeksene på din egen trading konto som den du følger har investert i.