Grunnen til at du handler med aksjer eller ethvert annet verdipapir er selvsagt at du ønsker å tjene penger på det.

Det er typisk to måter å tjene penger på aksjer. Den ene er hvis man kjøper og siden lykkes med å selge til en høyere pris. Den andre måten er at man eier og får utdelt utbytte fra den aksjen, eller de aksjene man eier.

Alle børsnoterte aksjer har en aksjekurs som man må betale om man ønsker å eie aksjen.

Aksjekursen reflekterer det kjøpere og selgere er villige til å kjøpe og selge aksjen for (aksjeselskapets markedskurs).

Om aksjeselskapet gjør det bra og øker overskuddene sine vil dette ofte reflekteres i at aksjekursen over tid stiger.

Det er viktig å skille mellom aksjekurs og verdien på en aksje og et aksjeselskap.

Når du kjøper en aksje så koster den det den koster, men dette sier ingenting om den faktiske verdien av aksjen eller aksjene i det selskapet du har investert i, og /eller om aksjen isolert ett er dyr eller billig.

Om en aksje koster 10 kroner og en annen aksje koster 500 kroner er dette på ingen måte noen målestokk aksjer seg imellom da en aksjekurs kun er representativ for de enkelte aksjeselskapene alene.

Den såkalte markedsverdien av et aksjeselskap er summen av antall aksjer ganger aksjekursen, slik at om et selskap har 1 000 000 utestående aksjer og aksjekursen er 250 kroner blir markedsverdien av selskapet 250 000 000.

Om et annet selskap har 5 000 000 utestående aksjer og aksjekursen er 200 er markedsverdien av dette selskapet 1 000 000 000. Selve aksjekursen spiller i så måte ingen rolle alene når man sammenligner to aksjeselskaper.

Dette er et helt essensielt innen aksjehandel og investoren Warren Buffet har uttrykt det meget illustrativt ved følgende uttrykk:

«PRICE IS WHAT YOU PAY, VALUE IS WHAT YOU GET»
– Warren Buffet

Du kan kjøpe aksjer i alle børsnoterte selskap, og velge sektorer som eksempelvis IT, grønne aksjer, energi, industri osv.

Velger du å benytte deg av copy trading og følge en annen trader, vil du automatisk få de samme aksjene på din egen trading konto som den du følger har investert i.