Ved copytrading slipper en å bruke tid på å følge markedet selv samtidig som en vet at de som forvalter er genuint opptatte av å oppnå best mulig resultater da det er deres egne penger det trades med.

På den annen side vil mange også finne copy tradingen veldig lærerik ved å følge en erfaren trader som håndterer tradingen.

For de som samtidig også har et blikk på nyhetsbildet vil det å løpende observere hvilke handler som blir utført til enhver tid betydelig løfte forståelsen av hvordan verdipapirmarkedet og copy trading fungerer.

Denne formen for sosial trading gir deg til enhver tid full oversikt over hva som skjer med de midlene du har allokert til copy trading, og kan veldig enkelt ta pengene ut når du ønsker det.

Copy trading funksjonaliteten i trading plattformen har også en såkalt konto-stopp-loss. Det vil si at du kan sette inn f.eks. 100,000 til å kopiere en eller flere porteføljer, og velge å avslutte automatisk dersom beløpet på konto kommer under et visst beløp (beløpet bestemmer du selvsagt selv).