Regulering

copytrade.no er en markedsføringsplattform for copytrading og andre tjenester levert av Verdipapirforetaket Skilling Ltd (‘Skilling’) hvor Skilling er den tjenesteytende parten(‘parten’).

Skilling Ltd er et lisensiert Verdipapirforetak med konsesjon fra Cysec, -Den kypriotiske reguleringsmyndigheten;

https://www.cysec.gov.cy/en-GB/entities/investment-firms/cypriot/79572/

Skilling har innmeldt, og fått godkjent grenseoverskridende virksomhet inn til Norge fra det norske finanstilsynet;

https://www.finanstilsynet.no/virksomhetsregisteret/detail/?id=195571

Skilling har en egen godkjenning for Storbritannia. som gjør de i stand til å tilby sine tjenester i Storbritannia uavhengig av hva som blir utfallet av de endelige Brexit-forhandlingene.

Skilling er også lisensiert på Seychellene om man skulle har behov for, eller ønske om å benytte seg av en jurisdiksjon utenfor EU.