Copy trading, ofte referert til som sosial trading er, som ordet beskriver, at man kopierer andre sine handler. Dette gjøres ved at en følger (kopierer) en konto slik at alle handler på den kontoen en følger helt automatisk blir kopiert på din egen trading-konto.

Størrelsen på handlene blir automatisk justert slik at du ikke er avhengig av å måtte følge en konto med like stort innestående som på din egen konto.

Videre bestemmer en selv hvor stor andel av ens egen konto som til enhver tid skal allokeres til å følge andre copy trading-konto(er).

I praksis opprettes det automatisk en under-konto som benyttes til selve copy tradingen, slik at din egen vanlige trading-konto samtidig kan brukes som normalt.

En kan veldig raskt komme i gang med copy trading, -og en kan like raskt avslutte om en ikke skulle ønske å fortsette.

Da en utelukkende kan copy-trade i instrumenter som er veldig lett omsettelige (indeks, gull, valuta og børsnoterte aksjer av en viss størrelse) vil en i praksis aldri oppleve at det ikke lar seg gjøre å sette i gang eller avslutte med copy trading når en selv måtte ønske.

Normalt kaller man de som kopierer for følgere mens den som står for tradingen kalles forvalter.