Bakgrunn for Copy Trading

Copy trading er en metode hvor privatpersoner kan investere på nøyaktig samme måte som proffene. Det var ikke før copy-tradingen ble fullstendig heltautomatisert at det ble til den velfungerende investeringsformen vi i dag kjenner.

Copytrading startet med at enkelte handelsplattformer (på litt forskjellig vis) kommuniserte hva noen av deres forskjellige tradere til enhver tid gjorde av handler i de forskjellige verdipapirmarkedene.

Dette formen for sosial trading var isolert sett vel og bra, men for de som fulgte / kopierte disse første trading-kontoene, -og søkte å gjøre de samme handlene som disse på sine egne trading kontoer, opplevde i veldig stor grad at det i praksis ikke var mulig.

Noen leverandører genererte automatiske e-poster til følgere av trading-kontoer slik at hver gang en handel ble gjennomført fikk de beskjed på denne måten.

Andre sosial trading tilbydere kommuniserte det i forskjellige (interne og eksterne) forum om hvilke forvaltere som gjorde hvilke handler i hvilke markeder.

Det som alle disse copy trading metodene hadde til felles, var at det i praksis ikke lot seg gjøre å investere 100 % likt med de kontoene de fulgte.

Dette da mange sosiale tradere var veldig raske, og gikk gjerne både inn og ut av posisjonene lenge før de som fulgte trading-kontoene hadde noen mulighet til å reagere.

På denne måten opplevde veldig mange copy tradere at selv om de gjorde alt som var mulig for å kopiere handlene til de kontoene de fulgte så var de ikke i stand til å oppnå de samme resultatene.

Da de løpende så hvilke resultater de forskjellige copy tradere hadde på sine kontoer, var nok dette en stor kilde til frustrasjon at de selv kunne ende opp med negative resultater på sine copy-kontoer samtidig som de en kopierte var i stand til å tjene godt på tradingen.

Det var ikke før man startet å tilby sosial trading ved hjelp av 100% automatisk kopiering av de investeringene som ble gjort at en var i stand til å oppnå de samme resultatene på trading-kontoene til de som kopierte.

Ved å automatisk følge slike trading kontoer fikk man nøyaktig samme resultat som de en fulgte, uten at en måtte bruke tid på å følge markedet i det hele tatt.

Det er dette vi i dag kaller for copy trading.