Årets siste uker bydde ikke på mange store overraskelser i markedene, og heller ikke den helt store volatiliteten. De edle metallene fortsatte å presse oppover, uten å bryte nye nivåer.

Samtidig avsluttet børsene året svært sterkt, noe som var litt uventet da man skulle tro det ville bli en del profit-taking de siste handledagene.

Uansett, samlet endte de siste ukene med en oppgang på ca 3,7%, og desember ble en svært god måned med totalt 19,2% oppgang.

Neste uke

Vi ser ikke for oss de store endringene i porteføljen den første uken i det nye året. Vi følger tett med på utviklingen i edle metaller og andre råvarer, og ønsker å opprettholde, og kanskje øke, eksponeringen mot sektoren dersom utviklingen fortsetter som ventet.

Samtidig er vi veldig klare for en eller annen form for korreksjon i aksjemarkedene, som vi tror vil inntreffe i løpet av de første månedene – uten at vi tar på en stor eksponering før det eventuelt skulle skje.

Godt nytt år!