Børsene har fortsatt oppover sist uke, men vi har også sett et lite løft i gull- og sølvprisene. Dette har nok sammenheng med at vi begynner å se tendenser til “dårlig nytt er godt nytt” i markedet.

F.eks fikk vi ganske skuffende arbeidsmarkedstall fra USA på fredag, der antall nye jobber var rundt 250,000 mot ventet langt over 500,000.

Normalt ville nok dette sende børsene ned, men i dagens marked kan slike skuffende tall øke sannsynlighet for mer og vedvarende stimulanser fra sentralbanker og regjeringer, som igjen er positivt både for aksjemarkedene og ikke minst de edle metallene.

Vår eksponering mot sistnevnte har dermed hatt en positiv utvikling denne uken, med en oppgang på ca 7,6%

Neste uke

Vi ser ingen grunn til å gjøre store endringer i porteføljen kommende uke. Vi ser etter brudd oppover i gullprisen, som må komme gjennom nivået $1850 for å stabilisere seg, og eventuelt starte en ny test oppover de neste månedene.

Sølvprsien er også avhengig av å etablere seg over $24,20 for å være “utenfor fare”.

Skulle dette skje raskt vil vi vurdere å ta litt ned eksponeringen, men har som tidligere nevnt stor tro på de edle metallene de neste månedene.