Mye bevegelser i markedene denne uken. Både børsene, råvarer og mange valutapar har hatt store svingninger. Børsene startet uken svakt, men det har vært “jo-jo tendenser” gjennom uken, og avslutningen ble overraskende sterk, etter flere tester av viktige nivåer på nedsiden.

I valutamarkedet har det også skjedd en del, og spesielt den norske kronen har fått kjørt seg. Forrige uke handlet EURNOK og USDNOK hhv rundt 10,70 og 9,00, men svekkelsen to parene til henholdsvis 11,20 og 9,60.

Gull og sølvprisene korrigerte også mye ned, og har stoppet rundt det vi anser som sterke støttenivåer rundt $1840-60 (gull) og $21,80-22,50 (sølv). Vi etablerte små posisjoner for en sterkere krone og stigende gullpriser igjen, og bevegelsene på ukens siste handledag førte til at uken endte med en nedgang på ca 0,6%

Neste uke

Vi ble noe overrasket av tempoet i børsoppgangen mot slutten av uken, og tror fortsatt at dette vil svinge ganske kraftig frem mot presidentvalget i november. Det blir derfor naturlig å fortsatt ha lav eksponering, samtidig som man er fleksibel med tanke på retning.

Gull og sølv prisen korrigerte ned til viktige støttenivåer, og er meget interessante her. Dersom nivåene holder, noe som er vårt hovedscenario, kan det markere starten på en ny større oppgang som vi ønsker å være med på.

Turbulens også i valutamarkedet, men vi mener at kronesvekkelsen den siste uken er noe overdrevet, og ser for oss at kronen vil styrke seg noe igjen fra disse nivåene, med mindre det kommer store børsfall fremover.