Selv med viktige nøkkeltall og sentralbank-møter på kalenderen denne uken, ble det relativt stille i markedene. Børsene var positive i starten av uken men korrigerte tilbake til lavere nivåer mot slutten.

Også i valutamarkedene var det forholdsvis stille, men vi har sett en stadig sterkere japansk yen. USDJPY har ikke stengt uken lavere siden 2016.

De edle metallene har også hatt en sidelengs utvikling, og opprettholder et konsoliderende mønster. Vi hadde mest aktivitet i de amerikanske indeksene, og uken endte med en oppgang på ca 0,7%

Neste uke

Det er mye som tyder på at nervøsiteten i aksjemarkedene er i ferd med å bygge seg opp.

Det er ikke lenger bare Covid-19 som er på agendaen, det nærmer seg også presidentvalg i USA, samtidig som handelskrig og Brexit også stjeler noen overskrifter.

Vi tror derfor fortsatt på volatile tilstander, der “faren” er størst på nedsiden for børsene.

Vi kommer også til å holde et spesielt øye med JPY de kommende ukene. Valutaen kan bli en av vinnerne dersom en ny nedtur skulle materialisere seg.

Gullprisen ser ut til å ha stabilisert seg, men vi ser aktivt etter kjøps- og salgsmuligheter ved test av ned- eller oppsiden.