Aksjeindeksene fortsatte sin ferd oppover i starten av uken, men torsdag kom det første brutale møtet med en korreksjon. Spesielt i Nasdaq 100 opplevdes det til tider som panikk-salg, og indeksen endte ned over 5% på dagen.

Fredagen var også nevnte indeks ned over 6% på det meste, men hentet seg mye inn før stengetid og falt “bare” ca 1,3%. Spesielt torsdagen var i tråd med det vi har ventet på en stund, og det bidro til å løfte avkastningen noe opp fra bunnen tidligere i uken.

Innen råvarer og valuta var det til sammenligning relativt rolig, og bare minimale utslag på porteføljen.

Totalt ga uken en nedgang på ca 1,6%

Neste uke

Det blir særdeles spennende å se om børs-uroen de siste dagene vil føre til mer volatilitet og børsfall fremover mot høstens presidentvalg i USA. Vi tror i det minste at markedsaktørene nå tar inn over seg at markedet vil være mer “tosidig” og at man ikke lengre kan forvente uke etter uke med oppgang på børsene.

I tillegg vil nok en del mindre “investorer” som har kommet til markedene de seneste månedene ha fått seg en liten støkk. Vi kommer til å ha en forsiktig tilnærming neste uke, men er nå mer åpen (som på fredag) for at det kan være verdi i long-posisjoner i de store indeksene.

Hovedsynet er allikevel fortsatt at der er rom for mer korreksjon nedover.
Innen gull og sølv er fortsatt trenden opp, men det begynner nå å bli mange tester av støttenivåene ned mot $1900-$1920 i gull. Dersom dollaren skulle styrke seg fremover vil det åpne for at gull og sølv kan bryte ned.

Innen valuta vil mye avhenge av hvordan utviklingen på børsene går. Faller børsene videre, vil vi trolig se sterkere USD mot det meste, men spesielt mot mindre valutaer som NOK, AUD, NZD og CAD.