Denne uken har våre hovedsyn og våre forventninger ikke slått helt til. For det første har aksjeindeksene ikke korrigert ned, men “stanget” fortsatt mot nye topper, selv om der var noen små korreksjoner ned midt i uken.

Samtidig opplevde vi at de edle metallene, etter et forsøk på å komme opp mot toppene fra tidligere i august, nok en gang korrigerte tilbake.

På FX siden hadde vi en midlertidig styrking av USD som ble delvis reversert mot slutten av uken.

Samlet ga uken en nedgang på ca 2,1% (inkludert et lite urealisert tap på aksjeindeksene)

Neste uke

Vi er nok nå i en konsolideringsfase for gull & sølv, og vil avvente litt videre utvikling, men hovedfokus er å se etter nye nivåer hvor vi ønsker å gå long igjen. Det kan imidlertid ta noe tid før korreksjonene/konsolideringen har satt seg.

For aksjeindeksene ser vi fortsatt potensiale for noen større korreksjoner etterhvert. Alle indekser i USA virker veldig overkjøpte, og for så vidt overmodne for korreksjoner. Spesielt når man ser på det realøkonomiske bildet, så blir vi ikke overrasket om markedene kommer en del ned utover høsten.

Innen valuta er det ingen klare kandidater nå i starten av uken. Vi holder uansett et øye på råvarevalutaer som AUD, CAD og NOK, da det kan bli en del svingninger utover uken på grunn av oljeprisen. Sistnevnte kan bli påvirket av orkansesongen som ventes å komme tidlig i gang i Karibien/USA denne uken.