Det ble en forrykende start på året, med sterk oppgang i de edle metallene fra første dag. Vi benyttet anledningen utover uken til å redusere eksponeringen i noen av aksjene/ETFene noe, men beholder samtidig en del, da vi tror på dette caset på lengre sikt.

Mot slutten av uken (fredag spesielt) kom en tyngre korreksjon ned i spotprisene for gull, sølv og platinum, som sendte porteføljen også ned en del fra toppen.

Men den første uken i 2021 endte allikevel med en oppgang på ca 1,0%.

Neste uke

Vi forventer ikke å gjøre store endringer i porteføljen. Målet blir å kjøpe seg litt opp igjen i de langsiktige posisjonene i aksjer/ETFer (spesielt dersom korreksjonen blir enda dypere), samtidig som vi ønsker å ha long-eksponering direkte i spot metall.

Børsindeksene har startet året som de avsluttet det forrige; rett opp. Det blir ingen aggressiv shorting, men vi ønsker å være klar for en korreksjon som “må” komme snart.

Samtidig som det er en (om enn svak) hedge mot long-posisjoner i råvareaksjene.