Hva er minsteinnskudd ved copy trading?

    Dette varierer en del mellom de copy trading strategiene som kan man kan investere i, men litt større forvaltere vil ofte ha minimumsinvesteringer fra NOK 10.000 eller høyere.