Hedgefond er et profesjonelt forvaltet fond hvor fondsforvalterne har en stor grad av fleksibilitet sammenlignet med tradisjonelle aksjefond, indeksfond og andre verdipapirfond.

Denne fleksibiliteten innebærer at et hedgefond kan handle en rekke ulike aktivaklasser som valuta, indekser, aksjer og råvarer, samt benytte giring (belåning) for å få en større markedseksponering enn hva de har i egenkapital.

I tillegg, kan hedgefond velge å gå «short» ulike aktiva, noe som betyr at de da vil tjene på en eventuell kursnedgang.

Hedgefond i Norge

Det finnes en rekke hedgefond i Norge og i utlandet. Disse har så godt som alle det til felles at de kan være både kostbare og tidkrevende å komme seg inn og ut av.

Et veldig godt alternativ til hedge fond er derfor copytrading av Multi Asset Active Trend Portfolio som du kan kopiere hos nettmegleren Skilling.

Her er det mulig å gå ut og inn kostnadsfritt på bare sekunder og en har alltid full innsikt i alle posisjoner og alt annet vedrørende denne investeringen på sin egen copy trading konto.

Forvaltnings strategien er markeds uavhengig og forvalter har en avkastingsmål på 10 % + / år uavhengig av markeds retningen.

Du kan komme i gang på bare noen minutter vet å åpne en kostnadsfri konto med norsk BankID her