FX International sin egen copytrade portefølje snart opp 50 % på et år!

Bilde4

Porteføljen som ble startet i forbindelse med lanseringen av nettsidene våre har truffet meget godt i et marked som trygt må kunne sies å ha bydd på sine utfordringer i det året som har gått.

1 år og 1 mnd. etter oppstart snuser Copytrading porteføljen nå på 50 % avkastning.

Copytrade porteføljen har i skrivende stund ca. 60 følgere og flere kommer stadig til.

Med et negativt syn på aksjemarkedet som utgangspunkt ved oppstart har porteføljen i relativt stor grad vært short i aksjemarkedet og long i råvarer (hovedsakelig gull og sølv).

Dette kombinert med en relativt lav giring har gitt oss og følgerne en veldig god risikojustert avkastning.

I dag (1 juni 2021) er porteføljen relativt lavt eksponert i påvente av en mulig korreksjon.

Bilde5

Ser vi litt nærmere på tallene er det interessant å merke seg at copytrade porteføljen har hatt positiv avkastning på (bare) 60 % av de posisjonene en har tatt.

De resterende 40 prosentene har blitt realisert med tap, -og da hovedsakelig i form av stopp loss.

Dette viser at en meget disiplinert bruk av stop loss ordrer kombinert med at en har søkt å holde lengst mulig på de lønnsomme posisjonene er en trading strategi som har livets rett…

Bilde6

Framover er strategien at det skal fokuseres på kjøp av råvarer (edle metaller, og aksjeselskaper med slik positiv eksponering ink gruver og ETFer), være klar for korreksjon i aksjemarkedet, fokusere noe mer på valutamarkedet og søke å gi en relativt sett høy, men god risikojustert avkastning uavhengig av markedsretningen i aksjemarkedet.

Porteføljen hadde i utgangspunktet et minimumskrav på 50 000 kroner for å kunne kopieres, men dette ble det endret på etter at det stadig kom henvendelser vedrørende muligheten for å kunne kopiere porteføljen med lavere beløp.

I dag er minimums følge beløp satt til kun 1000 kroner, men det er alikevel anbefalt med minimum 25.000 for eksakt kopiering av handler. Ved lavere investering kan kopieringen bli unøyaktig (høyere risiko) på grunn av minimum handelsstørrelser hos megler.

Det har også kommet en del henvendelser vedrørende mulig inkludering kyptovaluta, og vi står fast på at denne copytrading porteføljen aldri ikke vil inkludere kryptovaluta.

Skulle du ha spørsmål vedrørende copytrading, eller og denne copytrading porteføljen så er det bare å kontakte oss på post@copytrade.no