De to siste ukene har gitt en god del volatilitet, ikke minst i prisene på de edle metallene. Men de aller siste dagene har prisene på både gull og sølv brutt opp gjennom viktige nivåer, og kan bane vei for at korreksjonsfasen nedover er over for denne gang.

Vi sitter godt eksponert her, men reduserte posisjonene noe de siste dagene. De to siste ukene har samlet gitt en oppgang på ca 7,2%, der hele oppgangen kom siste uken.

Neste uke

Vi går nå inn i de siste ukene før nyttår, der antall handledager blir noe redusert. Vi kommer trolig ikke til å gjøre store endringer i porteføljen, da vi mener eksponeringen er fin i forhold til ventet utvikling.

Det vil allikevel være mulig med noen endringer og justeringer dersom markedet skulle tilsi det. Vi har for første gang på svært lenge tatt en long-eksponering på børsene i USA.

Dette fordi momentumet rett og slett er veldig sterkt, men vi tviler på at dette beholdes særlig lenge.

Det virker som at mange forbereder seg på et bedre 2021, men vi tror veldig sterkt på at de edle metallene spesielt, og råvarer generelt, vil være svært attraktivt inn i, og langt utover i det nye året.

God Jul!